Før 8.8.1833

Sender

NN

Sender’s Location

Korvetten Galathea, Livorno

Information on sender

Se den generelle kommentar nedenfor.

Recipient

NN

Recipient’s Location

København eller Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af listen, men den er udarbejdet i forbindelse med hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst i 1833, dvs. før korvetten Galathea sejlede fra Livorno, hvilket skete tidligst 8.8.1833.

Abstract

List of the works by Thorvaldsen that are to be sent to Copenhagen with the corvette Galathea in August 1833, including brief descriptions of the works, indications of the type of work and material, the length, width, and height of the crates, and freight charges.

Document

Nota

delle casse spedite in DanimarcaI dal Comm.r Thorwaldsen, degli oggetti, che contengono, e delle spese fatte in questa spedizione –.

Num: d’ordine  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmiII oncieIII palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
1 Una figuraIV del frontone di S. Gio: Battista in terra cotta 6 10 3 7 2 ,, 4 80
2 Gruppo di una donna, ed un bambinoV come sopra 5 8 3 2 1 10 3 84
3 Altro gruppoVI come sopra 7 6 4 ,, 2 ,, 6. 28
4 Altro simileVII, bassirilievi del TobiaVIII, e pastorella col nido di amoriIX in gesso 8 4 3 2 3 3 7 96
5 CacciatoreX del frontone come sopra, bassirilievi AnacreonteXI, ed amore col leoneXII in gesso 8 6 4 5 3 ,, 9 84
6 Altra figuraXIII del frontone come sopra, bassirilievi amore ed il caneXIV, amore che tesse le retiXV, Giove ed amoreXVI 6 ,, 2 9 4 6 7 74
7 S. Giovan BattaXVII del frontone in terra cotta, ImeneoXVIII, il faunoXIX, Ganimede ed amoreXX, Giove e GiunoneXXI, le grazie ed amoreXXII, bassirilievi in gesso 7 8 5 9 3 0 10 78
8 Altra figuraXXIII del frontone in terra cotta, un pezzo del TobiaXXIV gesso 8 ,, 5 9 3 ,, 14 02
9 Gruppo delli due puttiXXV frontone 5 7 3 11 2 4 6 04


Num: d’ordine  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmiXXVI oncieXXVII palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
10 Una donna col bambinoXXVIII, frontone 6 4 4 ,, 2 8 6 88
11 Altra figuraXXIX del frontone in terra cotta 4 7 4 7 3 10 7 68
12 Altra figuraXXX come sopra 8 ,, 2 10 3 6 7 16
13 Il battisteroXXXI in marmo 4 7 3 8 3 3 6 09
15 Gruppo di marte ed amoreXXXII marmo 12 ,, 7 8 4 ,, 45 18
14 Angelo con la conchigliaXXXIII ,, marmo 7 6 4 6 5 10 32 25
16 Busti della principessaXXXIV e del PrincipeXXXV di Danimarca ,, marmo 5 4 3 10 1 6 3 91
17 MercurioXXXVI ,, ,, ,, ,, ,, id 8 6 5 ,, 3 ,, 18 57
18 Ganimede giacenteXXXVII ,, ,, ,, id 6 2 4 10 2 6 10 82
19 Altro simileXXXVIII ,, ,, ,, ,, id 6 ,, 5 ,, 2 7 10 82
20 Bassorilievo del Battesimo di Gesù CristoXXXIX, e quello della Comunione degli ApostoliXL ,, ,, ,, ,, ,, ,, id 12 ,, 6 ,, 2 ,, 24 80
21 Lord ByronXLI, busto di VernetXLII, quello della PrincipessaXLIII di un busto anticoXLIV in marmo, ed un bassorilievoXLV di gesso 7 6 5 ,, 4 3 11 94
22 NapoleoneXLVI ,, ,, ,, ,, ,, Gesso 4 9 3 9 2 3 3 68
23 Due pezzi del fregioXLVII ,, ,, marmo 9 6 6 2 2 2 22 43
24 Altri due pezzi del medesimoXLVIII ,, id 12 6 6 ,, 2 ,, 28 75
25 Altri due pezzi del med.oXLIX ,, id 15 4 6 6 2 3 33 27
26 Altri due pezzi del med.oL ,, id 8 2 6 ,, 2 ,, 18 59
27 Altri due pezzi del med.oLI ,, id 6 5 6 ,, 2 ,, 12 41
28 Ganimede in piediLII ,, ,, id 6 8 2 ,, 2 ,, 5 97
29 L’istessoLIII ,, ,, ,, ,, ,, id 6 8 2 8 2 3 5 97
30 Parte davanti del cavalloLIV con sette bassirilievi antichiLV ,, ,, gesso 9 6 6 2 6 2 24 18


Num: d’ordine  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmiLVI oncieLVII palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
31 Due pezzi del fregioLVIII ,, ,, ,, marmo 6 ,, 5 ,, 2 ,, 10 33
32 Altri due pezzi del med.oLIX ,, ,, id 10 3 6 ,, 2 2 19 80
33 FiguraLX del frontone in terra cotta [diverseLXI] 9 7 5 6 1 11 9 98
34 Due pezzi del fregioLXII ,, ,, ,, marmo 12 ,, 6 ,, 2 3 26 70
35 Altri due pezzi del med.oLXIII ,, ,, ,, id 13 ,, 6 ,, 2 2 28 31
36 Basso rilievo del centauro, e DejaniraLXIV con un pezzo del fregioLXV 7 3 6 ,, 1 10 12 26
37 La parte di dietro del cavalloLXVI con due bassirilieviLXVII di gesso 6 9 5 6 6 1 19 12
38 Testa, e coda del cavalloLXVIII gesso 7 2 6 ,, 2 ,, 9 94
39 Bassi rilievi tondi Giove, e NemesiLXIX, Esculapio ed IgiaLXX marmo 4 3 4 3 3 ,, 4 05
40 Bassi rilievi Ercole, ed EbeLXXI, Prometeo, e MinervaLXXII 4 3 4 3 3 ,, 4 05
41 Le grazieLXXIII basso rilievo, marmo 6 ,, 5 ,, 1 ,, 3 88
42 Le gambe del cavalloLXXIV ,, gesso 7 ,, 5 ,, 3 ,, 8 64
43 Diverse stampeLXXV 3 9 2 9 2 6 4 18
44 Trè bassi rilieviLXXVI di terra cotta 3 10 3 1 1 3 2 04
45 Pezzo di sotto della Principessa di DanimarcaLXXVII in gesso 5 3 3 5 2 7 4 56
46 Pezzo di sopraLXXVIII 4 5 3 3 2 ,, 3 20
47 Quadri diversiLXXIX 8 3 6 ,, 1 ,, 6 98
48 Pezzo di sottoLXXX di S: Gio: Batta ,, gesso 5 9 4 7 3 1 7 20
49 Pezzo di sopraLXXXI 4 5 3 3 2 ,, 3 20
50 Donna e bambinoLXXXII del frontone ,, id 5 9 4 1 2 6 6 20
51 Figura appoggiataLXXXIII ,, id ,, id 7 10 4 4 2 ,, 6 24
52 Altra figuraLXXXIV ,, ,, id ,, id 7 5 3 7 2 2 6 28
53 Figura di un cacciatoreLXXXV ed un piccolo bustoLXXXVI 6 6 4 6 3 6 6 72


Num: d’ordine  
Oggetti che contengono
 
Lunghezza
 
Larghezza
 
Altezza
 
Prezzo
    palmiLXXXVII oncieLXXXVIII palmi oncie palmi oncie Scudi bajoc:
54 Pezzo di sotto di un gruppo del frontoneLXXXIX, due pezzi d’ornatiXC, un bassorilievo anticoXCI, sedici mani, e quattro piediXCII ,, ,, gesso 6 5 5 11 3 2 9 52
55 Pezzo di sopra del med.o gruppoXCIII id 4 11 5 5 2 ,, 5 26
56 Donna e puttoXCIV parimenti del front.e 6 6 4 6 2 9 6 28
57 Bassorilievo di apollo colle muse e le grazieXCV in marmo 7 9 3 9 ,, 10 4 53
58 Busti dei conjugi SchubartXCVI, un piccolo busto di un vecchioXCVII 8 3 2 5 1 9 4 57
59 Busto di MolckeXCVIII 3 11 2 4 1 9 2 22
60 Monum.o della SchubartXCIX 4 8 2 9 3 ,, 3 85
61 Tondi della notteC e del giornoCI 4 ,, 4 ,, 1 2 4 40
62 Pezzi laterali del frontoneCII, bozzetto di Achille, e PentasiliaCIII 6 6 3 8 1 8 4 32
63 Parti del Piedistallo della colonna trajanaCIV, con pezzo del cornicioneCV, ed altro in gesso 6 6 6 ,, 2 ,, 8 90
64 Pezzi del bassorilievoCVI di Villa Albani, ritrattoCVII fatto da un Danese, ritrattoCVIII del comm: Thorwaldsen, un elmo del 500CIX, una manoCX, ed un ginocchioCXI 8 6 3 ,, 5 ,,    
65 Due altri pezzi del Basso rilievoCXII di Villa Albani, il festoneCXIII del Pantheon, ed altroCXIV 5 2 4 8 3 ,, 7 96
  N.B. Oltre le spese delle casse notate partitamente vi sono S. 42.92 per la spedizione e S. 96:60 pel SalvatoreCXV spedito da Carrara.                

General Comment

Tre identiske fortegnelser

Der findes tre næsten identiske, italiensksprogede fortegnelser over de af Thorvaldsens kunstværker, der blev sendt til København med korvetten Galathea i august 1833. Fortegnelserne findes i Arkivet, Thorvaldsens Museum, og rækkefølgen hvormed de blev skrevet er sandsynligvis denne:

m18 1833, nr. 126 (første halvdel) og m18 1833, nr. 127 (anden halvdel).
Disse to lister, der tilsammen udgør én fortegnelse med numrene fra 1-65 blev sandsynligvis skrevet i Rom af en af Thorvaldsens italienske assistenter i forbindelse med, at transportkasserne blev fremstillet og kunstværkerne løbende nedpakket deri. Værkbeskrivelserne er detaljerede, navnlig hvad angår delene til Alexanderfrisen. Værktype og -materiale er angivet samt transportkassernes længde, bredde og højde, men ikke fragtprisen. Kristus, jf. A82, er ikke skrevet på listen, givetvis fordi denne skulptur ikke blev fragtet fra Rom, men direkte fra marmorbruddet i Carrara, til udskibningshavnen i Livorno.

m18 1833, nr. 125 og m34, nr. 41
De to sidste fortegnelser er skrevet af samme person (forskellig fra den første) og kan ses som renskrivninger af den første fortegnelse (i to halvdele). De blev sandsynligvis skrevet i Livorno, idet Kristus, jf. A82, der var ankommet direkte fra Carrara, nu er anført nederst på begge fortegnelser. Fragtprisen for hver enkelt kasse er desuden medtaget i en ny kolonne, og det fremgår, at prisen afhænger af kassens størrelse.

Grunden til, at fragtprisen (der sandsynligvis gælder for strækningen Livorno-København og ikke Rom-Livorno) er udspecificeret for hver enkelt kasse kunne være den, at Christian (8.) Frederik ikke ønskede at betale for Thorvaldsens hjemsendelse af egne marmorskulpturer, jf. brev af 9.6.1833 til C.F. Hansen:

“Th. Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilte saa maae det jo være paa hans egen Regning”.

Når indholdet af hver kasse således var klarlagt og fragtprisen pr. kasse udspecificeret kunne regningen nemt deles mellem modtagerne i København og Thorvaldsen.

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kunne meget vel være skrevet af den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich, der af Slotsbygningskommissionen havde fået ansvaret for, at Thorvaldsens kunstværker kom godt ombord på skibet Galathea. Han var desuden blevet bedt om at sende en regning på forsendelsen, jf. brev af 7.5.1833:

“man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en Regning, der paa Anfordring skal vorde betalt.”

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kan altså betragtes som en kombination af en transportliste og en grundigt udspecificeret regning. Når der eksisterer to fortegnelser kan det betyde, at den ene fortegnelse skulle sendes med skibet til modtagerne (Slotsbygningskommissionen) i København, den anden til Thorvaldsen i Rom. Under alle omstændigheder blev den ene af fortegnelserne sendt til København, idet lokalaviserne Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, henholdsvis Dagen, 1.10.1833, henviste til den.

Alle tre fortegnelser kom siden i Thorvaldsens Museums eje.

Identifikation af kunstværkerne

De i fortegnelserne nævnte kunstværker er identificeret ved at sammenholde oplysningerne med forskellige andre kilder, blandt andre:
 

Hjemsendelsens forløb

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.​
 
Bemærk: Det var kun syv af de i alt tolv figurer til Kunstakademiets gipssversion af Johannes Døberens prædiken, der blev hjemsendt i 1833. Følgende figurer, der i øvrigt er originalmodeller og ikke gipsafstøbninger, var ikke med: A63, A64, A66, A68 og A70.
Kilde:

Archival Reference

m18 1833, nr. 125

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A613 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, 1828, inv.nr. A613
A425 Hyrdinde med en amorin-rede, 1831, inv.nr. A425
A415 Amor hos Anakreon, Vinteren, 1823, inv.nr. A415
A390 Amor på løvens ryg, 1831, inv.nr. A390
A398 Amor og en hund, 1831, inv.nr. A398
A399 Amor og en sommerfugl, 1831, inv.nr. A399
A392 Amor og Jupiter, 1831, inv.nr. A392
A455 Amor og Hymen, 1831, inv.nr. A455
A353 Pan og en satyr, 1831, inv.nr. A353
A395 Amor og Ganymedes, 1831, inv.nr. A395
A394 Amor, Jupiter og Juno, 1831, inv.nr. A394
A555 Døbefont, Kristi dåb, 1805-1807, inv.nr. A555,1
A555 Døbefont, Maria med Jesus og Johannes, 1805-1807, inv.nr. A555,2
A555 Døbefont, Tre svævende engle, 1805-1807, inv.nr. A555,3
A555 Døbefont, Kristus velsigner børnene, 1805-1807, inv.nr. A555,4
A112 Dåbens engel knælende, 1827-1828, inv.nr. A112
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754
A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A873 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A873
A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A557 Kristi dåb, 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, 1820, inv.nr. A558
A132 George Gordon Byron, 1831, inv.nr. A132
A884 Horace Vernet, 1832, inv.nr. A884
A252 Napoleon Bonaparte, ca 1830, inv.nr. A252
A854 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A854
A42 Ganymedes skænker i skålen, 1816, inv.nr. A42
A125 Hest , 1822-1823, inv.nr. A125
A480 Nessus og Deianira, 1814, inv.nr. A480
A324 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A324
A322 Hygieia og Æskulap, 1838-1840, inv.nr. A322
A321 Herkules og Hebe, 1829-1840, inv.nr. A321
A323 Minerva og Prometheus, 1840, inv.nr. A323
A601 Gratierne lytter til Amors sang, 1836, inv.nr. A601
A220 Jacqueline Schubart, 1804, inv.nr. A220
A704 Gravmæle over Jacqueline Schubart, 1814, inv.nr. A704
A738 Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, 1818-1827, inv.nr. A738
A6 Mars og Amor, 1862, inv.nr. A6
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A316 Jupiter, Minerva og Nemesis, ca 1822, inv.nr. A316
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A901 Natten, 1815, inv.nr. A901
A902 Dagen, 1815, inv.nr. A902
A777 Achilleus og Penthesilea, 1801, inv.nr. A777
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A212 Adam Gottlob Detlef Moltke, 1803-1804, inv.nr. A212
A376 Amor og gratierne, 1831, inv.nr. A376
A219 Herman Schubart, 1804, inv.nr. A219
A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223
A416 Amor hos Anakreon, Vinteren, ca 1823, inv.nr. A416
Nys_33 Bacchantinde, 1817, inv.nr. Nysø33
B190 Norsk landskab, Marumfoss, 1833, inv.nr. B190
A778 Danserinde, 1817, inv.nr. A778
A341 Musernes dans på Helikon, 1816, inv.nr. A341

Commentaries

 1. Dvs. sendes til København med korvetten Galathea, jf. Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 2. 1 palmo = ¾ piede = 22,3 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 3. 1 óncia = 1/12 piede = ½ braccio = 2,465 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 4. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 5. En mor med sin søn, terrakotta, jf. A62, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 6. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 7. En søn med sin far, terrakotta, jf. A61, til Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.
  Kilde: Fortegnelse af m18 1833, nr.126.

 8. En del af Tobias helbreder sin blinde Fader i Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning, jf. A613, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 9. Hyrdinde med en amorin-rede, gipsafstøbning, jf. A425, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 10. En jæger, terrakotta, jf. A67, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 11. Amor hos Anakreon, Vinteren, gipsafstøbning, jf. A415 eller jf. A416, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 12. Amor på løvens ryg, gipsafstøbning, jf. A390, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 235.

 13. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 14. Amor og en hund, gipsafstøbning, jf. A398, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 233.

 15. Amor og en sommerfugl, gipsafstøbning, jf. A399, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 234.

 16. Amor og Jupiter, gipsafstøbning, jf. A392, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 231.

 17. Johannes Døberen, terrakotta, jf. A59, til Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 18. Amor og Hymen, gipsafstøbning, jf. A455, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 236.

 19. Pan og en satyr, gipsafstøbning, jf. A353, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 230.

 20. Amor og Ganymedes, gipsafstøbning, jf. A395, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 237.

 21. Amor, Jupiter og Juno, gipsafstøbning, jf. A394, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 232.

 22. Amor og gratierne, gipsafstøbning, jf. A376, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Fortegnelse m18 1833, nr. 126.

 23. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 24. En del af Tobias helbreder sin blinde Fader i Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning, jf. A613, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 25. To børn, terrakotta, jf. A68, i Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 26. 1 palmo = ¾ piede = 22,3 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 27. 1 óncia = 1/12 piede = ½ braccio = 2,465 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 28. En mor med sit barn, terrakotta, jf. A69, til Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 29. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 30. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 31. Døbefont, marmorversion, Reykjavik Domkirke, Island, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.

 32. Mars og Amor, marmorversion, A6.

 33. Dåbens engel knælende, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 34. Caroline Amalie, marmorversion, jf. A754, jf. artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.
  Kilde: Breve af fx 17.3.1827 og 7.3.1828 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 35. Christian (8.) Frederik, marmorversion, jf. A753, jf. artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.
  Kilde: Breve af fx 17.3.1827 og 7.3.1828 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 36. Merkur som Argusdræber, marmorversion, uidentificeret, jf. A873.

 37. Ganymedes med Jupiters ørn, marmorversion, A44.

 38. Ganymedes med Jupiters ørn, marmorversion, ukendt opholdssted, jf. A44.

 39. Kristi dåb, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A557.

 40. Den hellige nadver indstiftes, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A558.

 41. George Gordon Byron, gipsafstøbning, jf. A132, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 42. Horace Vernet, gipsafstøbning, jf. A884, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 43. Caroline Amalie, gipsafstøbning, jf. A754.
  Kilde: Brev af 30.3.1833 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 44. Ad nr. 21. Dette værk beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 45. Ad nr. 21. Dette uidentificerede relief beskrives forskelligt i de tre fortegnelser; det kan enten være i gips eller terrakotta.

 46. Napoleon Bonaparte, gipsafstøbning, antagelig A252, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 47. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 48. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 49. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 50. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 51. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 52. Ganymedes rækker skålen, marmorversion, muligvis National Museum of Iceland
  eller
  Ganymedes skænker i skålen, marmorversion, sandsynligvis A42

 53. Ganymedes rækker skålen, marmorversion, muligvis National Museum of Iceland
  eller
  Ganymedes skænker i skålen, marmorversion, sandsynligvis A42

 54. Et stykke af Hest, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, del af Poniatowski-monumentet, jf. A123.

 55. Ad nr. 30. Disse gipsafstøbninger af syv antikke relieffer er endnu uidentificerede, pånær:

  Se evt. også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 56. 1 palmo = ¾ piede = 22,3 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 57. 1 óncia = 1/12 piede = ½ braccio = 2,465 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 58. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 59. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 60. Ad nr. 33. Da kasse nr. 1-12 rummer de i alt 12 terrakotta-figurer og figurgrupper til frontonen Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirke, skal kunstværket i kasse 33 måske snarere identificeres som en del til frontonen Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus og Jorden, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A316.
  Kilde: Kjøbenhavnsposten, 22.2.1834 og Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 227.

 61. Ifølge fortegnelse m18 1833, nr.127 rummede kasse nr. 33 også:

 62. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 63. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 64. Nessus og Deianira, marmorversion, A480.

 65. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 66. Et stykke af Hest, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, del af Poniatowski-monumentet, jf. A123.

 67. Ad nr. 37. Disse relieffer beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

  Se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 68. Et stykke af Hest, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, del af Poniatowski-monumentet, jf. A123.

 69. Nemesis og Jupiter, marmorversion, A324.

 70. Hygieia og Æskulap, marmorversion, A322.

 71. Herkules og Hebe, marmorversion, A321.

 72. Minerva og Prometheus, marmorversion, A323.

 73. Gratierne lytter til Amors sang, marmorversion, jf. A601.

 74. Et stykke af Hest, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, del af Poniatowski-monumentet, jf. A123.

 75. Disse trykte bøger, manuskripter eller kobberstik er endnu uidentificeret.

 76. Ad nr. 44. Disse tre relieffer i terrakotta er endnu uidentificeret.

 77. Underdelen af portrætstatuen af Caroline Amalie, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A164.
  Se også dokumenter vedrørende emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 78. Overdelen af portrætstatuen af Caroline Amalie, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A164.
  Se også dokumenter vedrørende emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 79. Denne maleri-kasse, udført af Thorvaldsens assistent, den italienske billedhugger Giovacchino Ferrari, indeholdt sandsynligvis malerier af danske kunstnere i Rom, jf. avisen Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833 (“Endelig har Corvetten tillige hidbragt et Par Kasser med Malerier af danske Kunstnere i Rom (Blunck, Küchler o. fl.)”).

  Kunstakademiets udstillingsfortegnelse af 1834 kan bruges til en nærmere identifikation af de kunstnere, der boede i Rom og som havde sendt værker hjem med korvetten Galathea, nemlig:

  Kassen indeholdt sandsynligvis også:

 80. Ad nr. 48. Underdelen af Johannes Døberen, A59, gipsafstøbning, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 81. Ad nr. 49. Overdelen af Johannes Døberen, A59, gipsafstøbning, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 82. Ad nr. 50. En mor med sin søn, gipsafstøbning, A62, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet

 83. Ad nr. 51. En ung mand, gipsafstøbning, A60, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 84. Ad. nr. 52. En dreng, gipsafstøbning, A65, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 85. Ad nr. 53. En jæger, gipsafstøbning, A67, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 86. Ad nr. 53. Dette værk beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 87. 1 palmo = ¾ piede = 22,3 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 88. 1 óncia = 1/12 piede = ½ braccio = 2,465 cm, jf. artiklen Mål og vægt.

 89. Ad nr. 54. Underdelen til En søn med sin far, gipsafstøbning, A61, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 90. Ad nr. 54. Disse to stykker, antagelig antikke, ornamenter er endnu uidentificeret, det kan dog dreje sig om nogle af de “smaae [antikke] Marmorfragmenter”, som Friederike Brun og datteren Ida havde indsamlet på deres “Spadseregange” i Rom, jf. brev af 7.5.1833. Marmorfragmenterne blev opbevaret i en kasse hos Thorvaldsen, jf. fortegnelse af 8.8.1810, frem til, at de blev sendt til København med korvetten Galathea i 1833.

 91. Ad nr. 54. Dette antikke relief er endnu uidentificeret, det kan dog dreje sig om nogle af de “smaae [antikke] Marmorfragmenter”, som Friederike Brun og datteren Ida havde indsamlet på deres “Spadseregange” i Rom, jf. brev af 7.5.1833. Marmorfragmenterne blev opbevaret i en kasse hos Thorvaldsen, jf. fortegnelse af 8.8.1810, frem til, at de blev sendt til København med korvetten Galathea i 1833.

 92. Ad nr. 54. Disse seksten hænder og fire fødder, antagelig fragmenter af antikke skulpturer, er endnu uidentificeret, det kan dog dreje sig om nogle af de “smaae [antikke] Marmorfragmenter”, som Friederike Brun og datteren Ida havde indsamlet på deres “Spadseregange” i Rom, jf. brev af 7.5.1833. Marmorfragmenterne blev opbevaret i en kasse hos Thorvaldsen, jf. fortegnelse af 8.8.1810, frem til, at de blev sendt til København med korvetten Galathea i 1833.

 93. Ad nr. 55. Overdelen til En søn med sin far, gipsafstøbning, A61, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 94. Ad nr. 56. En mor med sit barn, gipsafstøbning, A69, Johannes Døberens prædiken, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 95. Musernes dans på Helikon, marmorversion, jf. A341.

 96. Herman Schubart, marmorversion, A219
  og Jacqueline Schubart, marmorversion, A220

 97. Ad nr. 58. Dette værk beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 98. Sandsynligvis Adam Gottlob Detlef Moltke, marmorversion, Kunsthalle zu Kiel, inv.nr. Pl 56, jf. A212.
  Skrivefejlen i fortegnelsen medførte, at busten endnu var uidentificeret, da den antagelig blev udstillet på Kunstakademiet i 1834, som “Buste i Marmor”, jf. kat.nr. 239.

 99. Gravmæle over Jacqueline Schubart, marmorversion, A704.

 100. Natten, marmorversion, jf. A369.

 101. Dagen, marmorversion, jf. A370.

 102. Ad nr. 62. Dette fronton-sidestykke passer antagelig til Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus og Jorden, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A316.

 103. Achilleus og Penthesilea, originalmodel, A777.

 104. Dvs. gipsafstøbninger af de bedst bevarede trofæer på Trajansøjlens piedestal, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  Giovanni Battista Piranesi, Trajansøjlens piedestal og base

  Trajansøjlen er en marmorsøjle i Rom, rejst i 113 e.Kr. til ære for den romerske kejser Trajan (ca. 53-117). På søjlen er en billedfrise med fremstilling af Trajans to Dakerkrige i hhv. 101-102 og 105-106.

 105. Dvs. gipsafstøbning af en del af gesimsen på Trajansøjlens piedestal.

  Giovanni Battista Piranesi, gesimsen på Trajansøjlens piedestal

  Trajansøjlen er en marmorsøjle i Rom, rejst i 113 e.Kr. til ære for den romerske kejser Trajan (ca. 53-117). På søjlen er en billedfrise med fremstilling af Trajans to Dakerkrige i hhv. 101-102 og 105-106.

 106. Dele af en gipsafstøbning af et antikt relief forestillende en hest og en menneskefigur i Villa Albani i Rom, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  I Villa Albani opbevaredes blandt andet en række antikke relieffer, som den danske arkæolog, numismatiker, filolog Georg Zoëga havde katalogiseret, jf. Li bassirilievi antichi di Roma, vol. I-II, Rom 1808, jf. Thorvaldsens Bibliotek, M155.

 107. Ad nr. 64. Dette portræt udført af en dansk kunstner er endnu uidentificeret. Der kunne være tale om Christian Christensens portrætbuste af Albert Küchler, 1833, ukendt opholdssted, der blev udstillet på Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 249.

 108. Ad nr. 64. Sandsynligvis gipsafstøbning efter Bertel Thorvaldsens selvportrætbuste, jf. A223, jf. Friederike Bruns fortegnelse af 8.8.1810 og brev af 7.5.1833.

 109. Ad nr. 64. Denne hjelm fra 1500-tallet er endnu uidentificeret.

 110. Ad nr. 64. Dette hånd-fragment af en antagelig antik skulptur er endnu uidentificeret.

 111. Ad nr. 64. Dette knæ-fragment af en antagelig antik skulptur er endnu uidentificeret.

 112. Dele af en gipsafstøbning af et antikt relief forestillende en hest og en menneskefigur i Villa Albani i Rom, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  I Villa Albani opbevaredes blandt andet en række antikke relieffer, som den danske arkæolog, numismatiker, filolog Georg Zoëga havde katalogiseret, jf. Li bassirilievi antichi di Roma, vol. I-II, Rom 1808, jf. Thorvaldsens Bibliotek, M155.

 113. Dvs. en gipsafstøbning af festonen på portalen til Pantheon, Rom, jf. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  Festonen forestiller en blomster- og frugtguirlanden, der hænger på to kandelabre, og den gentages i alt seks gange på portalen.

 114. Ad nr. 65. Forskellige beskrivelser i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 115. Kristus, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

Last updated 25.04.2019