26.3.1798

Sender

Charles Bassi

Sender’s Location

Paris

Information on sender

Poststempel: PAYÉ PARI[S]

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Au CytoienI / George ZoegartII / ricapito an Caffe vis à vis / la BarcacciaIII pres de la place / d’Espagne / à/ / Rome

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Due to language difficulties, Bassi’s letter has been delayed. He asks Thorvaldsen to press one Rochegiani for some drawings of antique architectural motifs ordered by Bassi. He requests Thorvaldsen to write to him about this as soon as possible.

Document

Parigi à di 26. Marzo 1798.

Caro Amico

[Papiret afrevet] [Ritardo m]olto in scrivervi, essendo molto imbaraz [papiret afrevet] [ato con] linguaIV vi parlerei, Ho scelto infine [papiret afrevet] erando che la capirete meglio; ed in ogni [papiret afrevet] [citt]adino ZoegartV ve la spieghera; Ho ricevuto poco fa lettera dal Amico PublioVI che Ho lasciato incaricato per il pagamento degli assegniVII ; mi scrive che non ve n’era ancora nessuno di fatto; q [papiret afrevet] tardanza dalla parte del Citt.no RochegianiVIII [papiret afrevet] dispiace molto; et vi prego caro Amico, di Domandargli positivamente se si sento la voglia di fargli; ed in cas contrario farmelo subito sapere; vi ricommando; d[e]ssere molto attento, et ricordarvi che voglio prima di tutto; le tre colonneIX di campo VacinoX il tempio di giove statoreXI a sia TonnanteXII et le colonne ed ornati; del foro di NervaXIII mi ricommando à voi; sapete quanto mi stia à onore questa cosa; vi prego rispondermi immediatamente à HambourgoXIV, ed avanti di partire di qua vi scrivero; la spesa di tutto il mio Viagg[i]o et le citta che Ho veduto, – Addio caro Thorwaldsen

[Langs venstre kant, papiret afrevet, hvorfor begyndelsen mangler:] me et credetimi il vostro sincero Amico

Charles Bassi

[Tilskrifter to steder på brevets bagside:]
Det Giør mig unt at ieg ikke kan knalle mer en som 4 Gange en formidag om sommeren
[Papiret afrevet] en lev vel hils Derres keære [papiret afrevet] ellige fra Deres Ven B Thorvalds

General Comment

Der er et stort hul i brevpapiret f.o.t.v., hvilket har forårsaget teksttab flere steder, især i begyndelsen af brevet.

Brevet er afsendt fra Paris, hvor Bassi under sin hjemrejse mod Stockholm over Hamburg kortvarigt opholdt sig.

Roccheggiani har tilsyneladende ikke været hurtig til at levere de omtalte tegninger, for Thorvaldsen modtager april samme eller mere sandsynligt følgende år et brev fra notar Sommaini, der beder Thorvaldsen om straks at give Roccheggiani besked om at aflyse udførelsen af tegningerne, se brev af 30.4.[antagelig 1799].
Bassi har formentligt oprindeligt bestilt tegningerne af de antikke monumenter for at have dem som studiemateriale i forbindelse med sit arbejde som arkitekt.

Der er to tilskrifter med Thorvaldsens egen hånd på Bassis brev. Den ene er et udkast til en almindelig venlig afslutning af et brev. Den anden er en noget mere ligefrem og privat tekststump, der ganske utvetydigt omtaler bivirkningerne af Roms sommervarme i forhold til den unge Thorvaldsens seksuelle udfoldelser. Udkastet kan enten blot være nedskrevet i skæmt eller være et reelt udkast til et brev tiltænkt en meget god ven. Thiele bemærker lakonisk i sit resumé af brevet og dets tilføjelser: “Th. har paa Bagsiden med egen Haand skrevet, formodentlig en Spøg, men som dog røber en vis Raahed og Usædelighed.”
Hvor meget, der har eksisteret af denne art blandt Thorvaldsens papirer, er vanskeligt at sige. Se referenceartikel om censur.
Brevet bærer generelt præg af det revolutionære Frankrigs republikanske terminologi med tituleringen cittadino og cytoien (se modtagerinfo) – egentl. ‘citoyen’, dvs. borger, velsagtens ikke kun fordi Bassi skrev fra Paris, men også fordi den kortlivede romerske republik lige var blevet udråbt 16.2.1798.

Archival Reference

m1 1798, nr. 2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Egentlig ‘citoyen’, dvs. borger. Brevet har med brugen af tituleringerne cittadino og citoyen generelt præg af det revolutionære Frankrigs republikanske terminologi, ikke udelukkende pga. den franske revolution, men også fordi den kortlivede romerske republik lige var blevet udråbt 16.2.1798.

 2. Den danske arkæolog m.m. Georg Zoëga, som i Thorvaldsens tidligste romertid ofte ofte modtog hans post.

 3. Cafeen vis à vis spisestedet Barcaccia var den berømte Café Greco. Begge steder var kendte som tilholdssteder for kunstnere. Se Ursula Peters (ed. inter al.): Künstlerleben in Rom, Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, p. 419.
  Barcaccia blev i øvrigt anvendt som poste restante-sted, se brev af 4.5.1804 fra Fyodor Matveyev, som beder om at få tilsendt post til “al Caffe della Barcacia”.

 4. Ud fra sammenhængen i de første linjer vedrørende sprogvanskeligheder må man antage, at Bassi efter mange overvejelser har besluttet at skrive brevet på italiensk. Dels fordi han har skønnet, at Thorvaldsen bedre ville forstå det, end havde han selv forsøgt sig på et andet sprog, dels fordi Thorvaldsens mentor, Georg Zoëga ville kunne hjælpe Thorvaldsen med at oversætte, hvad der måtte være af uforståelige ord. Dette indikerer, at Thorvaldsen på det år, han på dette tidspunkt havde været i Rom, havde lært sig en del italiensk, men dog langt fra beherskede det så flydende, at Bassi ubekymret turde skrive til ham. Tilsyneladende har Thorvaldsens og Bassis indbyrdes mundtlige samtaler bestået af en blanding af sprog – sandsynligvis italiensk, svensk, dansk, fransk og tysk. Se evt. artikel om Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 5. Den danske arkæolog m.m. Georg Zoëga.

 6. Uidentificerbar, men vedkommende har fået overdraget ansvaret for Bassis efterladte forretninger i Rom. Eventuelt kan der være tale om en ironisk omtale af Georg Zoëga, der var meget revolutionsbegejstret, ligesom brevet generelt bærer præg af et republikansk sprogbrug med tituleringen cittadino og udskriftens (se modtagerinfo) cytoien – egentl. ‘citoyen’, dvs. borger, men muligvis har Bassi også haft svært ved at stave på fransk.

 7. Bassi havde, som det fremgår af brevteksten længere fremme, bestilt tegninger med udvalgte arkitektoniske motiver hos en Rochegiani, se kommentar om denne.

 8. Dvs. cittadino Rochegiani.
  Der er antagelig tale om den italienske tegner og grafiker Lorenzo Roccheggiani.

 9. De tre søjler må være de meget markante søjler fra Castor og Pollux-templets østside på Forum Romanum, dengang kendt under navnet Jupitor Statortemplet, som Bassi også omtaler, se Thorvaldsens Museum (ed.), op. cit., pl. 33. Søjlerne var Forums mest beundrede ruin i 1700- og 1800-tallet og derfor et meget populært motiv, ibid., pl. 30.

 10. Campo Vaccino var siden middelalderen det gængse romerske navn for Forum Romanum. Navnet hentyder til brugen som græsningsområde for kvæg.

 11. Templet for Jupiter Stator på Forum Romanum, i dag kendt som templet for Castor og Pollux, se kommentaren ovenfor om de tre søjler.

 12. Templet for Jupiter Tonans på Forum Romanum, i dag kendt som templet for Vespasian og Titus.

 13. Nervas Forum, også kaldet Forum Transitorium, bl.a. berømt for sine rige sideudsmykninger med søjler og talrige ornamenter. Se Thorvaldsens Museum (ed.), op cit., pl. 17.

 14. Bassi var på vej mod Stockholm og opholdt sig under rejsen kortvarigt i Paris, hvorefter han fortsatte mod Hamburg, hvortil Thorvaldsen derfor kunne sende sit svarbrev.

Last updated 07.09.2018