19.1.1805

Sender

Giuseppe Cardelli

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Receipt from Guiseppe Cardelli confirming payment for four blocks of marble.

Document

Io Sotto scritto hò ricevuto dal Sig[no]re. TorvalsI la somma di s[c]udiII 53 quali sono p[er] No. 4 pezzi di MarmoIII Vendutogli in Fede. Questo di 19 Gennaro 1805

Io Giuseppe Cardelli

Archival Reference

gmIV, nr. 87

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Øjensynlig har stavningen af Thorvaldsen voldt problemer, se referenceartiklen Alberto eller Bertel for yderligere om italienisering af Thorvaldsens navn.

  2. Flertal af scudo, en romersk møntenhed, se evt. referenceartiklen om datidens møntenheder.

  3. Det vides ikke, hvad disse fire marmorstykker har været tænkt anvendt til, men at dømme efter prisen kan det også have været stykker større end blot til buster.

Last updated 27.09.2018