1.4.1840

Sender

Trykkefrihedsselskabet

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr. Conferentsraad Thorvaldsen
har som Medlem af den kjøbenhavnske Afdeling af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug betalt Contingent for det første Halvaar, nemlig fra 1ste April til 1ste October 1840, samt Bidrag til Afdelingens Udgifter for det hele Aar fra samme Dato, i Alt med 7 Rigsbankmark, hvorfor qvitteres.

Kjøbenhavn d. 1 April 1840. Dirksen

General Comment

De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

Archival Reference

gmIV, nr. 22

Last updated 10.05.2011