23.11.1840

Sender

H.C. Andersen

Recipient

H.C. Andersen

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Mandag den 23 November. Ækel Tøe-Snee, sendt Brev bort til Faderen Collin, gaaet i Glyptotheket, herlig er Bacchus, Medusahovedet. Thorvaldsens Adonis, Busten af Albaneserinden. Ladet mine Moustacher staae. – [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Persons

Works

A53 Adonis, 1808, inv.nr. A53
A279 Vittoria Caldoni, 1821, inv.nr. A279

Last updated 12.06.2017