22.11.1838

Sender

Redaktørerne ved Berlingske Tidende

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

[...]

Igaar overleverede Overpræsidenten Thorvaldsens i Nærværelse af hele Magistraten og de 32 Mænd, efter en kort indledende Tale det for ham udfærdigede Borgerpatent. Han blev afhentet og fulgt hjem af en af Magistraten (Borgmester Mundt) og en af de 32 Mænds Formænd (Oberstlieutenant FrydenreichI). Diplomet skal været skrevet paa Pergament, indesluttet i Fløiel; Stadens Segl var i en Capsel med Forziringer. – Dernæst spiste Kunstneren til Middag paa Skydebanen med Magistraten og Kjøbenhavns Borgerrepræsentanter.

[...]

General Comment

Denne notits blev publiceret i avisen Berlingske Tidende, Nr. 279, 22.11.1838. Teksten omhandler Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København 21.11.1838.

Subjects

Persons

Works

N36 Æresborgerdiplom fra Staden København, 21.11.1838, inv.nr. N36

Commentaries

  1. Dvs. den danske vinhandler og officer Peder Johannes Friedenreich. Som det ses, staver avisen hans navn forkert.

Last updated 09.05.2017