29.11.1843

Sender

Christian 8.

Recipient

Christian 8.

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

[Dagbog 29.11.1843:]

[…]

Tilsk. Storfyrstinde Alexandra, sendt Hende Bisquit Basrelief efter Thorvaldsen. Tilsk. Grev Blome mine Bemærkninger ved Ægtepagterne i Contre Projeet.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Other references

Subjects

Persons

Last updated 30.01.2015