27.12.1841

Sender

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Sender’s Location

København

Recipient

Københavns Brandforsikring

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Directionen for Kbhs Brandforsikkring

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

I det undertegnede Commission anmoder Dir. f. Kbh Brandf. at lade Thorvaldsen Museum der nu er bragt under Tag vurdere til Brandforsikkring, tillader den sig at giøre opmærksom at det formeentligen ikkun er Tagværket, som i denne Henseende vil kunne komme under Vurdering, da det kun er alene denne Deel af Bygningen, [der] Ildebrandstilfælde som kan være udsat for Ildsfare; thi forøvrigt skal Museet forsynes med Muurhvælvinger igiennem alle Etager.

BygningsComiss. for Thorvaldsens Mus. d. 27 Dec 1841.

[på bagsiden med blyant:] R.S.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 84

Subjects

Last updated 19.08.2011