4.3.1814

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Information on recipient

Udskrift:

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Rom d. 4 Marzo 1814

Deres Eccellenze!
Hvad Deres Skrivelse af 6 Februar har giordt for indtryk paa mig kan jeg ikke beskrive. Jeg skielver kuns for Deres Sundhed at den lider ved dette udforglemmelige Stød, man maa trøste sig ved al alt rives fra hinanden i denne Værden for igen at samles, Deres Person er saa korsbar for alle Deres Venner at den ikke nok kan skaanes
Sigra. Lavra Zoëga lider meget af sin sedvanlige Sygdom hun beder om Deres ielp
Inlagte Brev fra Academiet S. Luca havde jeg forlengst skulde sende Deres Eccellenze, men jeg har ikke været istan dertil. – Jeg ønskede jeg var hos Dem at De kunde meddelle Deres Sorg til Deres Hengivende og

underdanigse
A Thorvaldsen

P.S. Her Ravache som er overbrenger af dette Brev, løber efter sin Kone, Han har bedt mig om at recommandere hos Deres Eccellenze

Oversættelse af dokument

Rome, March 4th 1814

Sir,
What impression your letter of February 6th made on me, I cannot describe. I merely tremble for your health that it suffers at this unforgettable blow, one must take comfort in the thought that all is torn apart in this world to be joined together again, your person is so precious to all your friends that you cannot be taken enough care of
Signorina Laura Zoëga suffers much from her usual disease she asks for your help
The enclosed letter from the Academy S. Lucca should long ago have been sent to Your Excellency, but I have not been able to do so. – I wished I were with you so you could communicate your grief to yours ever and

Most humble
A. Thorvaldsen

P.S. Mr Ravache who is the bearer of this letter is running for his wife, he has asked me to recommend him to Your Excellency.


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document Type

Færdigt egenhændigt dokument

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. NBD XVII

Persons

Last updated 07.10.2014