8.5.1805

Sender

Jens Christopher Friborg

Sender’s Location

København

Recipient

Directionen for Fattigvæsenet

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Efter Udmeldelse fra Forsørgelses Commissionen haver undertegnede undersøgt de Personer som Commissionen i dens Samling den 1ste dennes iblandt de foreslagne ansaae mest værdige at forestilles Directionen til de vacante Pladser i Vartou, og forefunden dem som følger.

Mandfolk

[…]

[xxxx] 6. Gottschalck Thorvaldsen, 65 Aar gammel og svagelig af Alderdom, han har været Billedhuggermester og er [een] Fader til den berømte Thorvaldsen som opholder sig i Italien.


[…]

I Hensyn til No 6 og 7 troer vi de kunde indlægges paa de ledige Pladser i Nicolai Arbeider Huus og No 8 og 9 i Frue Sogns Arbeider Huus saafremt de ikke bliver valgte til Vartou.
Kiøbenhavn den 8 May 1805 –––––––––
Paa Vartou Hospitals Vegne
J.C. Friborg
Paa Forsørgelses Commissionens Vegne
[XX]eybel[x] C.S. Mangor

Archival Reference

Fattigvæsenet, Sager til formænds forsamlingsprotokol, FV 250, nr. 1891, 1805, Københavns Stadsarkiv

Subjects

Persons

Last updated 23.10.2017