18.12.1838

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Ivar Bredal

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Til

de Herrer Concertmester og Medlemmer af det Kgl: Capel

Comitten for Thorvaldsens Museum har længe ønsket at der til Indtægt for Museet kunde gives en Concert i Frue Kirke, paa en Aften, da man tillige vilde foranstalte Kirken oplyst paa en Maade, som her hidtil ikke er anvendt. Men til dette Ønskes Opfyldelse er det Kgl. Capels velvillige Bistand aldeles uundværlig. Vi tillade os derfor at henvende os til det ærede Kunstnersamfund, at Det, med Dets sædvanlige Redebonhed til at assistere hvor Talen er om velgiørende Hensigter[s] Fremme, ogsaa i dette Tilfælde hvor Ærendet er det at oplive og bestyr[ke] Sandsen for den skiønne Kunst i Fødelandet vil kom[m]e os til Hiælp. Dersom ikke uoverstigelige Hindringer skulde møde, attractionen [?] at udføre Kommende Onsdag d. 9 huius og til dens Indhold fornemmelig at benytte den samme Musik, som opførtes i Slotskirken første Juledag.

Kiøbenhv d. 18 Dec 1838
med Høiagtelse.

[Med blyant mellem de to sidste linjer på første side:]
næstkommende

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 87

Last updated 16.05.2011