13.1.1839

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Efter Conferentsraad Thorvaldsens Ønske holdes i Morgen (Mandag) Kl. 1 et Møde, i Brandforsikkringens Sal, hvortil DHrr indbydes.

d. 13 Januar 1839 Collin

Hr Professor Clausen møder Clausen.
[Hr Professor] Thiele
[Hr] Billedhugger Bissen møder Bissen.
[Hr] Professor Freund møder H Freund.
[Hr] Mechanicus Gamst møder H Gamst.
[Hr] Viinhandler Hansen møder H. P. Hansen.
[Hr] Professor Hetsch Jeg skal have den Ære at møde Hetsch.
[Hr Professor] Høyen møder. N. Høyen.
[Hr] Capitain Kerrn Jeg skal have den Ære at møde C. Kerrn
[Hr] Etatsraad Koch
[Hr Etatsraad] Mundt – – – – – Mundt
[Hr] Justitsraad Münter skal have den Ære at møde. Münter
[Hr] Oberst v Prangen skal møde Prangen
[Hr] Grosserer Puggaard møder H. Puggaard.
[Hr] Kammerjunker Scavenius
[Hr] Capitain Schaper skal møde G. Schaper
[Hr] Professor Schouw skal møde Schouw.
[Hr] Kancelliraad Thomsen møder Thomsen

General Comment

Dette er en mødeindkaldelse til bestyrelsesmedlemmerne i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum. Indkaldelse blev udfærdiget af Jonas Collin, der har noteret alle medlemmernes navne i venstre spalte. Indkaldelsen blev rundsendt til komiteens medlemmer, som ud for deres navn har noteret, hvorvidt de møder op.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 105

Subjects

Persons

Last updated 26.08.2016