Januar 1846

Sender

Thorvaldsens Museums Bestyrelse

Sender’s Location

København

Recipient

Ludvig Müller

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr Licentiat L. Müller.
Da Commandeur Falbe har anmodet Bestyrelsen om inden den 8de d. M. enten at realisere det tilsigtede Bytte af Mynter eller at tilbagelevere de af ham fra Hans Majestæts archeologiske Cabinet til Gjennemsyn meddelte Mynter, og da, som [xxxx] bekiendt, Bestyrelsen anseer det for rigtigst indtil videre at udsætte hiint Bytte, saa tillader den sig at anmode Dem om at udlevere de af Commandeur Falbe modtagne Mynter samt men dog derover at forfatte en Fortegnelse som kan tiene til Veiledning, naar Byttet i sin Tid maatte blive realiseret.
d.u.s.

General Comment

Dette brevudkast, der er skrevet med J.F. Schouws hånd, er foranlediget af Christian Falbes henvendelse af 29.12.1845.
Brevudkastet er skrevet på samme ark som et andet udkast til Falbe i samme sag.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 264b

Subjects

Persons

Last updated 07.01.2013