8.12.1840

Sender

Jonas Collin

Recipient

Just Mathias Thiele

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Dhrr
Professor Clausen
Justitsraad Thiele
8 Dec 1840

Da Thorvaldsen i afvigte Sept. Maaned sendte os Brøndsteds Obligat., og anmodede os at indkræve Samme, tilføiede han, at han dog ikke ønskede at vi tilskreve Br. førend Thorvaldsen havde tiltraadt sin Reise til Rom.

Efter sin Tilbagekomst fra Nysøe har han to gange været hos mig for at paaskynde Sagens Expedition til Brøndsted, og det er i følge deraf, at jeg har opsat vedlagte Skrivelse. Til Dhrrs Eftersyn lader sig Originalerne (hvorefter Afskrifterne overtager) medfølge.

Ærbødigst
Collin

General Comment

Brevet har været sendt til både Just Mathias Thiele og H.N. Clausen.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 178a

Last updated 14.06.2011