24.9.1849

Sender

Redaktørerne ved Fædrelandet

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Ved at gaae forbi Frue Kirkes Hovedportal forleden Dag, bemærkede vi til vor Ærgrelse, at den Bygmester, der forestaaer Kirkens Reparation, ikke har mere Pietet for Thorvaldsen og hans Konst, end at han lader hans herlige Johannesgruppe oversmøre med en lys Oliefarve. Ikke blot faae Figurerne herved en ubehagelig fidtet Glands, men naar en saadan Overpensling er foregaaet et Par Gange, saa ere deres oprindelige Former afslidte og fordærvede. Det forekommer os, at det brændte Leer, hvoraf Gruppen er gjort, og som for at kunne taale Veirligets Paavirkning i sin Tid er ferniseret, havde en saa smuk Farve, som man kunde ønske et Billedværk ; der behøvedes jo slet ikke Andet end en mørkere Baggrund for at fremhæve det, og denne maatte man sagtes kunne bringe i Harmoni med den øvrige Bygnings Farve.

General Comment

Dette er en trykt tekst, der kritiserer behandlingen af Thorvaldsens Johannesgruppe, jf. A59, i Vor Frue Kirke.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Fædrelandet 24.9.

Subjects

Persons

Works

A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59

Last updated 27.08.2015