5.10.1841

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

„Augsb. All. Zeit.” indeholder en Skrivelse fra Rom af 20de f. M. hvori det hedder: Igaar forsamlede de herværende Konstnere og Konstvenner sig til et festligt Gilde, der var foranstaltet til Ære for den endelig tilbagekomne Mester Thorvaldsen. Forsamlingen hørte til de mest muntre og harmoniske i sin Art. Tilfældigviis var Salen smykket med Stukaturarbeider efter den feirede Konstners bekjendteste Værker. Ved Afsløringen af et Transparent, som den duelige Maler Rahl ved sine Venners og Bekjendtes Hjelp hurtig havde fremtryllet, lod en tydsk Festsang, hvis Forfatter, Dr. H. Schulz fra Dresden, senere ogsaa udbragte en poetisk Toast for Thorvaldsen. Bordselskabet bestod af Personer af næsten alle civiliserede europæiske Folkeslag; men af de franske Konstnere som opholde sig i Rom, deeltoge dog ingen i Festen.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 15de Aarg. Nr. 273.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Kjøbenhavnsposten 5.10.

Subjects

Persons

Last updated 04.03.2015