7.2.1838

Sender

NN

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

[...]

Thorvaldsen. Alle Aviser have gjenlydt med Berømmelse over et af denne Kunstners nyeste Mester-værker “Guttenbergs Statue;” støbt i Bronze af Crozatier i Paris. Paa Forsiden læses:

Joannem. Gennsfleiseh.
De Gutenberg.
Patricium Moguntium
Aere. Per totam. Europam. Collato.
Posuerunt. Cives.
MD,CCCXXXVII.

(For Johannes Gennsfleisch af Guttenberg; Maynzer Patricier; ved Bidrag fra hele Europa; oprettet af hans
Medborgere 1837).
Paa Bagsiden læses:

Artem quae Graecos Latuit
Latuitque Latinos.
Germani Sollers Extudit Ingenium.
Nunc quidquid veteres Sapiunt
Sapiuntque Recentes.
Non sibi. Sed Populis Omnibus
Id sapiunt.

(Kunsten, Grækere og Romere ikke kjendte, opdagede en Tydskers kløgtige Aand; hvad nu de Gamle og Nyere end vide, vide de ikke for sig, men for ethvert Folk).

Staden Maynz har tilstillet Thorvaldsen Borgerrettigheden i Samme m. m.
 

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Materialier 7.2.1838.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Materialer 7.2.

Subjects

Persons

Works

A114 Johann Gutenberg, 1833-1834, inv.nr. A114

Last updated 26.02.2016