22.10.1830

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten, Just Mathias Thiele

Sender’s Location

Kjøbenhavn

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Svar
paa Spørgsmaalene i No. 246. af “Kjøbenhavnsposten”.

–––––––––

Paa de i dette Blads No. 246 fremsatte Spørgsmaal, betræffende Kobberne til mit Værk om Thorvaldsen og hans Arbejder, tjener Følgende til Svar.

Man har spurgt, om alle Kunstnerens Værker, Statuer og Basreliefs, ere aftegnede i samme Dimension, eller i Forhold til Arbeidets virkelige Størrelse. I denne Anledning tillader jeg mig, at giøre Spørgeren opmærksom paa, at et saadant Forhold, iagttaget mellem Tegninger efter Arbeider, hvis Størrelser ere saa vidt forskjellige, kun vilde kunne følges med Opoffrelse af det Væsentligere. I dette Værk vilde Følgen heraf have været, at f. Ex. Statuer paa 4 Alens Høide vilde have indtaget hele Pladens Størrelse, medens Basrelieffer af 12 Tommers Høide kun vilde kunne indtage 1/8 Deel af det Rum, som Pladen ellers frembyder til en nøjagtigere og mere udført Afbildning. Derimod har Forf. valgt, at angive ethvert Arbejdes virkelige Størrelse i danske Fod og Tommer under Texten.

Fremdeles: de 24 Plader til Alexanders Triumphindtog fremstille gruppeviis denne Composition. Da disse Grupper ere fremstillede i samme Høide, vil det ikke være vanskeligt for den, som ønsker det, at forene Pladerne til et Heelt.

Endeligen bemærkes, ihenseende til det sidst fremsatte Spørgsmaal, at der for hvert Arbeide kun vil findes een Afbildning, med Undtagelse af Compositionen til Metropolitan-Kirkens Fronton, Johannes den Døber i Ørkenen; thi af denne ville 12 Plader i den almindelige Størrelse fremstille de enkelte Statuer, og desuden et større Blad fremvise den hele Composition, saaledes som den er bestemt til at opstilles.

J. Thiele.

–––––––––

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 22.10.1830. Teksten behandler et forudgående spørgsmål, som kan læses her.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavnsposten 22.10.

Persons

Works

A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A508 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1822, inv.nr. A508

Last updated 15.01.2016