4.12.1821

Sender

NN

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Thorwaldsen har nu i Rom fuldendt Apostlerne Petrus og Paulus, der ere bestemte for Metropolitankirken i Kjøbenhavn. Petrus seer betydningsfuldt over Skuldren, Paulus peger paa Himlen. Hans Aasyn Udtrykker en christelig Plato.

General Comment

Denne notits udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn d. 4.12.1821.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1821, Nyeste Skilderie 4.12.

Subjects

Persons

Works

A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103

Last updated 15.08.2014