1833

Sender

Accademia Tiberina

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men hæftet, hvori den optræder, blev udgivet 1833. Thorvaldsen modtog sandsynligvis hæftet umiddelbart efter, hvorfor dedikationen må dateres til dette år.

Abstract

A dedication to Thorvaldsen.

Document

Al Signor Commenda[to]re
Alberto Thorwaldsen
Academico Tiberino

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i publikationen: Alla tomba di Teresa Lepri tributo dell’ amicizia, Rom 1833. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M876,14.
Personen, der har skrevet dedikationen, er ikke identificeret, men iflg. hæftets forord stod Accademia Tiberina som initiativtager til udgivelsen, jf. at Thorvaldsen tiltales som medlem. Akademiet er derfor sat på her som dedikationens ophavsmand.
Mindeskriftet består af en række digte og er stilet til Teresa Lepris enkemand, Annibale Lepri, som iflg. medlemsfortegnelsen Catalogo degli Accademici Tiberini, Rom 1837, M874,6 også var medlem af akademiet som “Archivista perpetuo”.
Hæftet rummer digtbidrag fra en kreds af Lepris venner, som også kendte Thorvaldsen, bl.a. Melchiorre Missirini, Giovan Battista Rosani, Carlo Emanuele Muzzarelli, Angelo M.Ricci.

Archival Reference

M876,14

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Last updated 19.10.2014