Efter 20.5.1834

Sender

Città di Torino

Sender’s Location

Torino

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men hæftet, hvori den optræder, er dateret 20.5.1834. Det må formodes, at Thorvaldsen har fået hæftet med dedikationen i hænde umiddelbart derefter.

Abstract

A dedication to Thorvaldsen.

Document

Al Sig professore Cavaliere Torwaldsen

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i publikationen: Programma per la facciata della chiesa di San Carlo proposto dal corpo decurionale della ill.ma citta`di Torino, Torino 1834. Udgivelsen skyldes det såkaldte Corpo Decurionale, et kommunalt råd i Torino.
Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M366,5.

Archival Reference

M366,5

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Last updated 19.10.2014