16.10.1819

Sender

Christian Wilster

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Abstract

The commentary for this song is not available at the moment.

Document

S a n g
 
i Anledning af
 
F e s t e n   p a a   S k y d e b a n e n,
 
den 16de October 1819.

Af
Chr. Fr. Wilster.

––––––––––––––––––

Mel. Ung Adelsten paa Thinge stod.

I Danmarks Navn, i Kunstens Navn
Om Danmarks Kunstner Sangen tone!
Ømt slutter Dana i sin Favn
Den gode Søn, hvem Laurens Krone
Er Musens Løn, og Danskes Fryd
Taknemlighedens Jubellyd.

Saavidt som Kunstens skjønne Liv
Sit stolte Herredom udstrækker,
Saavidt som Kunstens Tryllebliv
Om Skaberkraft Ideen vækker,
Vor Thorvaldsen! man nævner Dig,
Og Danmarks Fryd er inderlig.

I Syden under Myrthens Green
I Gruben kold og livløs hvilte
Den fine hvide Marmelsteen;
Fra Norden Kunstneraanden ilte,
Og Skjønheds Liv af Stenen sprang,
Om Danmark Memnon-Støtten sang.

Europa studsed, ahned ei
Hos Gothen slig en Kraft at finde,
Men Kunsten gaaer sin bedste Vei,
Naar Nord og Syd sig huldt forbinde,
Naar begges Aand kun vorder een,
Og Myrthen favner Bøgens Green.

I Syd Din Kraft udfolded sig,
I Marmorlandet var Du hjemme,
Men Fødelandet vinked Dig,
Du hørte froe dets Moderstemme,
Thi helligt er for Kunstens Aand
Bestandig hvert Naturens Baand.

Velkommen da, Du Hædersmand!
Lyt venligt til vor Takkestemme!
Indaand Begeistring i det Land,
Hvor dog Din Aand var altid hjemme!
O Danmarks Fryd er bedste Løn
For Danmarks dyrebare Søn!

General Comment

Dette er et trykt sang, der blev afsunget ved den store fest til Thorvaldsens ære på Skydebanen i København 16.10.1819 umiddelbart efter Thorvaldsens tilbagekomst til Danmark 3.10.1819.
Digtet er her afskrevet efter det hæfte, som blev trykt til lejligheden.


Digtet blev genoptrykt i tidsskriftet Tilskueren, jf. Rahbek, op. cit., kort tid efter festen på Skydebanen.
Digtet blev også genoptrykt endnu senere genoptrykt i Digtninger af Christian Wilster, København 1840, p. 36-37, men uden det første vers.

Archival Reference

M18,6 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)

Other references

Subjects

Last updated 05.02.2016