16.12.1830

Sender

NN

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Thorvaldsen.

Ved dette Aars Kunstudstilling i Berlin saaes af vor Thorvaldsen en Marmorstatue: “Haabet”, bestemt for et Monument over Ministeren v. Humbolds Gemalinde i Tegel, og en Gibsafstøbning af hans “Venus med Æblet.”

‒ I den udførlige Anmeldelse om denne Udstilling, som læses i “Der Freimüthige”, Octbr. og Novbr. d. A., mener Forfatteren, at “Canova, der ved sine indtagende qvindelige Figurer henrev hele Verden til Beundring, endnu efter sin Død skader vor danske Mesters Skulpturer” (?) ‒ “hiin virkede paa Sandserne, denne overhovedet paa Følelsen.” ‒ “Saaledes”, hedder det videre, “er det da afgjort, at denne Venus med Æblet, som desuagtet sætttes ved Siden af de bedste Antiker og holdes for et plastisk Mesterværk, ikke udholder nogen Sammenligning med Canovas (!). Medens vi hos den Sidste henrives af Ledemodenes og skjulte yndige Formers Tillokkelse, lader denne os, ved en Art af guddommelig Majestæt, forblive kolde og kun komme til Beundring.” ‒ Om den ovenfornævnte Statue: “Haabet”, bemærkes, at den “er afbildet drapperet og i opreist Stilling, med Granatæblet i Haanden. Mesteren kjendes isærdeleshed paa Ordningen af Drapperiet, i hvis Foldekastning han overgaaer Alle. Hans Elever synes imidlertid at have gjort det Meste ved denne Statue.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Fjerde Aargang. No. 296. 1830.

Archival Reference

M17,33 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830)

Subjects

Persons

Works

A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A47 Håbets gudinde, 1817, inv.nr. A47

Last updated 11.09.2014