The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1984 of 10185
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

13.9.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Abstract

Information about Hermann Ernst Freund’s work in progress Innocence Feeding a Lamb.

[Han meddeler Akademiet, at han rejser til Grækenland. Der har ikke været Tid til at indhente Akademiets Tilladelse, men Thorvaldsen og Schubart har raadet ham til Rejsen.]

[... ] Freund er beskieftiget med at modelere en ung Pige, der siddende giver et Lam at drikke af en Skaal, Han vil efter sammes Fuldendelse, nærmere tilskrive det høye Academie herom. – [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,13
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Persons
Hermann Ernst Freund · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Last updated 08.08.2016 Print