The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 105 of 10047
Sender Date Recipient
Peder Pavels [+]

Sender’s Location

Malta

21.5.1797 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: a Monsieur / Monsr B: Torvaldsen / Sculpteur / on recomende cette lettre a Monsr / Zoega agent danoise / à / Rome.]
Tilskrift på brevforsiden: Recu a Naples le 17 & expedie / le 20 Juin 1797. / Heigelin

Abstract

Peder Pavels, the chaplain of the Thetis, sends his greetings and reports what has happened on the frigate since Thorvaldsen disembarked.

See Original

Malta d: 21d May

  fra din Ven Peder Pavels –

Vi har nu været under Tripoli med Briggen og den algierske Ambassadeur men har endnu ikke faaet Fred – paa TilbageReysen kom en anden dansk Fregatt Najaden og løste os af. vi skal nu først gaae til Tunis, saa igien til Algier og i nogle spanske Havne hvor vi da maa Bestandig ligge i Quarantaine til vi komme hiem som vi venter vil skee i Efteraaret. Jeg har ligget af Koldfeber i 3 Uger. G:adjudanten leverde mig dette Brev til Dig, han sagde han vilde ikke svare paa dine Breve for [de vare for] vidtløftige. her er daglig ventende nok en anden Fregat Triton. Vi ligger her som sædvanlig Quarantaine, har [ikke] været i Land siden sidst jeg skrev dig til f[ra…] [papiret mangler] [...I Alg]ier graßerer Pesten, Gud hielpe Fr [papiret mangler] nne. meget morsom blev co [papiret mangler] [...e]re friske ombord uden jeg [papiret mangler] naar jeg komer hiem [papiret mangler] [...dine For]ældre lev vel!

[i margen:] Secr: Smidt hilser meget flittig, han lever vel og kan svømme med Kork

General Comment

Nederste venstre hjørne af brevet er revet af, hvorved halvdelen af de sidste 5 linjer mangler.

Som det fremgår af udskriften og tilføjelsen lige under den, blev brevet sendt til Georg Zoëgas adresse i Rom via Christian Heigelin, dansk konsul i Napoli. Heigelin skriver, at han sendte brevet videre 20.6.1797, så Thorvaldsen må have modtaget brevet kort tid derefter.

Archival Reference
m1 1797, nr. 3
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 106.
Other references

  • Sven Sørensen & Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996.

Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Thetis · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Lorens Henrich Fisker · H.A. Schmidt · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen · Georg Zoëga
Last updated 23.03.2015 Print