The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9393 of 10185
Sender Date Recipient
C.A. Reitzel [+]

Sender’s Location

København

30.12.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this receipt is not available at the moment.

See Original
Fol. 763.
 
 
1843
Sept. 30
Novbr 8
 
1844

Høivelbaarne Hr Conferentsraad Thorvaldsen
Storkors af Danebroge pp. til C.A. Reitzel
 
1 Ny Portefeuille 1843. 1ste. Halvaar
1 Conversationslexicon f. bildende Kunst I. 1-8. r. 3-8.
 
1 Thorvaldsen Portrait
Kiøbenhavn d. 30 Decbr 1843.
 
Debet
Rbd ß
4. 32.
7. 12.
Summa 11. 44.
3. ––
14. 44.
Betalt
pr CA Reitzel
L Nielsen
General Comment

De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

Archival Reference
gmIV, nr. 53
Last updated 10.05.2011 Print