The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6229 of 10185
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Rom

5.12.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Andersen has been given a theatre ticket by Thorvaldsen and has been running around in vain, trying to find out where the performance is.

[...] Slet Veir. Ingen Breve. Løb med Billietten, Thorvaldsen gav mig til Arcadien, først til Palazzo del Patrizii der viiste / man mig til Capitoliet, herfra til Palazzo del Trevi, nu til Quirinalet, fortvivlet søgte jeg nu Th: for at faae at vide hvor det var, men han var ude, der stod jeg nu med Billetten.

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 245, ll. 21-26.

Subjects
Thorvaldsen and Theater · Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.11.2016 Print