The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst 19. og senest 23.3.1803

Dvs. højst sandsynligt: tre kvitteringer udfærdiget / kvittering udfærdiget i tre eksemplarer. Dvs. antagelig een til Thorvaldsen, een til Hope og een til bankieren Torlonia. Jf. også ovenfor det franske “fait double”, (= i to eksemplarer) hvor det kun var nødvendigt med to eksemplarer af kvitteringen, da udbetalingen må formodes at være foregået i direkte mellem Hope og Thorvaldsen. Den tredie kvittering, der ved anden og tredie rates udbetaling antagelig tilfaldt Torlonia, har altså ikke været nødvendig ved første udbetaling, da Torlonia først lader til at have overtaget ansvaret for udbetalingerne efter Hopes afrejse.

Last updated 09.07.2008