The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.8.1826

Ifølge G.B. Sommarivas brev af 31.12.1817 til bankieren Giovanni Raimondo Torlonia kunne Thorvaldsen hæve i alt 14.000 scudi, altså 2000 scudi mere end han ifølge opgørelsen nedenfor havde hævet. Det var vel at mærke før bestillingen af de tre marmorbuster og de mange udvidelser og ændringer til frisen, så reelt ville Thorvaldsen have haft krav på at hæve endnu mere.

Last updated 31.03.2017