The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.6.1807

Moltkes bankier er p.t. ikke identificeret. Når bankieren var bekymret for at sende penge til Rom, skyldtes det formentlig omstændigheder omkring Napoleons annektering af byen 1798–1814.

Last updated 17.03.2016