The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.12.1815

Brøndsted har, som det fremgår, opfattet publikationen af egne videnskabelige værker, snarere end lærergerningen ved universitetet, som sit naturlige virke.

Last updated 11.07.2008