The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.12.1815

På trods af at Thorvaldsen skrev mange breve, både egenhændige breve og brevudkast samt forårsagede breve og brevudkast konciperet af andre, var han kendt for sin ringe skrivelyst. Se hertil brevene tilknyttede dette emneord samt evt. referenceartiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog. I Arkivet findes da heller ingen breve, brevudkast eller koncepter til breve til Brøndsted.

Last updated 11.01.2013