The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Motive "The Night" in Villa Montalto in Frascati

[Forfatterens note i teksten] Italo Faldi i Bollett. d’Arte 1953, p. 47 med ældre Litt. Loggiaen skal være dekoreret 1589 i Anledning af Flavia Perettis Bryllup med Vincenzo Orsini; men dette Aarstal bestrides af Dr. Jacob Hess, der mener, at Loggiaen blev malet for Corrado Orsini, efter at han havde erhvervet Huset 1593 (Brev fra Dr. Hess til Forf.).

Last updated 24.11.2015