The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Motive "The Night" in Villa Montalto in Frascati

[Forfatterens note i teksten] Cartaris Haandbog udkom første Gang 1556, altsaa før Ripas Ikonologi, for hvilken den er en Kilde. Her er citeret Udg. Padova 1608, p. 109. – Om Luna med Oxeforspand i Antiken se Roscher: ’Über Selene und verwandtes’. Studien zur griechischen Mythologie, Heft 4, Leipzig 1890, p. 31f., Tafel II.

Last updated 24.11.2015