The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Eckersberg's Diary 1813-16

De kursiverede tal i venstre margin angiver månedens dato.
Der henvises desuden i teksten til adskillige breve, som også er publiceret her.

Last updated 28.04.2014