The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.3.1816

Jf. Fortegnelse over de ved det Kgl. Academie for de skiönne Kunster udstillede Kunstsager, København 1816, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Last updated 24.10.2013