The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.10.1804

Adjektivet snild har mange positive betydninger, som Stanley trækker på her som fx dygtig, kløgtig, opvakt, elskværdig, rar, sød, venlig o.a., se Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 29.08.2013