The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.10.1804

Som det fremgår af det følgende, var Thorvaldsen 23.9.1804 blevet udnævnt til professor på Accademia Fiorentina.
Det var den første udnævnelse af de utallige, Thorvaldsen modtog gennem hele sit liv, se Thorvaldsens udnævnelser.
Thiele I, p. 247 skriver, at udnævnelsen var sket “vistnok ikke uden Baron Schubarts Indvirken…” Hvordan Schubart skulle have trukket i trådene, vides ikke.

Last updated 29.08.2013