The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.8.1797

Muligvis generalkrigskommissær Hans Smidth (?-1804), ejer af Frolands jernværk 1786-1804; søkrigskommissær Claus Barfoed Smidt (c. 1749-1810) eller overkrigskommissær Frederik Christian Smith (1761-1821).
Det er dog mest sandsynligt, at det er sidstnævnte, Jørgen West tænker på, da Frederik Christian Smith nævnes i brev af 18.4.1818 fra Peder Friis, Jørgen Wests svoger og Thorvaldsens ven.
Jf. Københavns Vejviser 1797; V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905, p. 1026, 1028; T.A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1814-1932, København 1935, bd. II, p. 525; Arne Nygaard-Nilssen: Norsk Jernskulptur II, Oslo 1944, p. 253; Dansk biografisk leksikon, København 1983, bd. 13, p. 528 (under J.L. Smith).

Last updated 07.01.2013