Parken ved Luzerne, placeringsangivelse for Schweizerløven

The garden at Lucerne, indication of placement of The Lucerne Lion