Kristus, indtegnet i alteret i Frue Kirke

Kristus, indtegnet i alteret i Frue Kirke