H.C. From: Skitser til vinduesudsmykningen, liljeranker

H.C. From: Skitser til vinduesudsmykningen, liljeranker