H.C. From: Skitse til vinduesussmykningen, palmegren

H.C. From: Skitse til vinduesussmykningen, palmegren