Em. Bærentzen: J.S. v. Møsting

Em. Bærentzen: J.S. v. Møsting, 32,5 x 25 cm, 1837