Maitlands monument, Zante

Maitland's monument, Zante