J.V. Gertner, Thorvaldsens atelier på Charlottenborg, 1836

J.V. Gertner, Thorvaldsens atelier på Charlottenborg, 1836, Statens Museum for Kunst