Kunsten og videnskaben beskyttes

Monumentets bagside med Kunsten og videnskabens beskytter, og tredje strofe af Ingemanns digt