Fort Sankt Angelo, Valletta

Rids af Fort St. Angelo i Valletta, udsnit af C 818r