Antiksalen på Charlottenborg

H.D.C. Martens: Antikensaal, Charlottenborg. 1824